ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 2021-2022

Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетними в методичній, дослідницько-пошуковій,

освітній  діяльності закладу дошкільної освіти           

   у 2021/2022 навчальному році визначити завдання:

  • здійснювати методичний супровід реалізації законодавчих положень в освітній діяльності професійної спільноти закладу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості дошкільної освіти;
  • проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти та завдань батьків, як учасників освітнього процесу, по формуванню ключових компетентностей, важливих для подальшого навчання дитини на наступних рівнях освіти;
  • актуалізувати модель освітнього процесу, що базується на принципах пріоритету досвіду, партнерської взаємодії, різноманітності форм проведення начально-пізнавальної діяльності, надання права вибору, активізації мислительних процесів в пріоритетних для дошкільників видах діяльності.