ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 62 «КАЗКА» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗГІДНО СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2020- 2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ, ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

ПЛАН ЗВІТУ

1.Персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, варіативність навчання,  інноваційні технології.

   2.Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

   3.Моніторинг та прогнозування потреб в кадрах, кваліфікація педагогів.

   4.Зміцнення та модернізація матеріально технічної бази закладу.

5.Залучення додаткових джерел фінансування.

6.Соціальний захист вихованців, працівників:

–  харчування, медичне обслуговування;

 • техніка безпеки;
 • стан травматизму ;
 • моральне та матеріальне заохочення, організація відпочинку

7. Звернення громадян.

8. Залучення батьків до управління закладом

ЗВІТ  ЗАВІДУВАЧА  ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ № 62 «КАЗКА»  Бельдій Л.Г.ЗГІДНО СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2020- 2021  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ, ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 Шановні колеги, батьки , гості!

        Впродовж 2020- 2021 н. р. робота дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 62 «КАЗКА»  проводилась згідно законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад , Статуту, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років « Дитина» .

         Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу(ясла-садок) комбінованого типу № 62 « Казка» Черкаської міської ради  визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

          Планування розвитку дошкільного закладу   зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах.

          Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу розглядає дошкільну освіту як  стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів закладу  фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

         Питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

          Тому, плануючи роботу дошкільного навчального закладу на 2020-2021р. я, як керівник   особливу увагу приділила забезпеченню якості освітньої діяльності.

Пріоритетні напрямки роботи скеровували  учасників освітнього  процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави, спрямовані у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлюють  модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

Освітній  процес в дошкільному закладі  був спрямований  на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини, націлював колектив на соціалізацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.

Одним із головних завдань сучасної освіти є національнопатріотичне виховання. Педагоги закладу виховують  у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів. В дошкільному закладі протягом року пройшов цілий ряд заходів, направлених на формування патріотичних почуттів дошкільнят:

 • протягом року педагогами закладу приділялась значна увага оформленню народознавчих осередків у групах, адже наочні матеріали та посібники, представлені в осередках, сприяють формуванню національної свідомості дітей, дають можливість ознайомити дошкільників з національною культурою рідного народу;
 • у жовтні проведено музичну розвагу, яка присвячена Дню українського козацтва;
 • не оминаємо увагою і новорічно-різдвяні свята: діти старших груп № 5,12,11 веселими колядками та щедрівками вітали весь колектив та вихованців дошкільного закладу зі святами;
 • у квітні була проведена музична розвага до  свята Великодня з вихованцями старших груп;
 • STREAM-лабораторії для організації пошуково-експериментальної діяльності дошкільників оформлені у всіх садових групах, розміщені у зручному для користування місці, візуально відокремлені від ігрових центрів. Наповнення  таких осередків є мобільним, періодично переглядатися і частково змінюватися відповідно до тематичного планування освітньої діяльності з дошкільниками у конкретній групі, щоб зберігати привабливість для дітей, бути дієвим.  Такі осередки дають змогу  дітям розвивати первинні природничі уявлення, спостережливість, допитливість, пізнавальну активність,  стимулюють  розвиток координації руки і зору, дрібної моторики дитини.                                                  Обладнання та матеріали, що знаходяться в  STREAM-лабораторії,   дібрані    відповідно до віку дітей, зручно розташовані для використання, розміщені   з       урахуванням доступності  та безпечності. Заслуговують на увагу колекції матеріалів природничого та штучного походження, сучасного обладнання осередків пошуково-експериментальної діяльності в групах № 10 (вихователь Лазаревич В.О.), № 12 (вихователь Капля Л.С.). Ці вихователі поглиблено працюють над впровадженням ідей STREAM-освіти в освітню діяльність з дітьми. Вихователями виготовлено багато нетрадиційного обладнання для роботи з дітьми в даному напрямку. Основна тематика дослідів в групі № 12: «Вода та її стани», «Повітря», «Рослини», «Властивості рукотворних предметів», тематика дослідів в групі № 10: «Жива природа», «Нежива природа», «Людина», «Космос».

     Потрібно відмітити роботу педагогів: Пестрякової Л.Л., Каплі Л.С. , Лазаревич В.О., Чабак Л.І., Білоус Н.С., Вірьовкіної О.В.,  музичних керівників Голоднюк І.О., Лубко Г.Ю. 

Життя і здоров’я – головна цінність кожної людини. Тому питанню охорони життя і здоров’я дітей у ЗДО приділяється особлива увага.

Щорічно, у квітні, у ЗДО проходить тиждень безпеки дитини, протягом якого вихователі організовують з дітьми різноманітні тематичні заняття, бесіди, спостереження, спрямовані на набуття дітьми певних знань і навичок безпечної поведінки вдома, у природі, у соціумі. В рамках тижня була організована пізнавальна екскурсія старших дошкільнят до пожежної частини № 1 нашого міста.

 Двічі на рік, у травні та листопаді, в ЗДО проходить Тиждень безпеки дорожнього руху,протягом якого діти розширюють свої знання правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі.

Варто сказати і про звичайні щоденні заняття, які  проводять вихователі  в кожній з дванадцяти  груп нашого закладу, задовольняючи потребу кожної дитини пізнавати нове та цікаве. У своїй освітній діяльності вихователі використовують не лише традиційні форми і засоби навчання дітей, але і впроваджують сучасні інноваційні мовленнєві технології, такі як мнемотехніка, використання коректурних таблиць, які сприяють розвиткові зв’язного мовлення дошкільників.

Наші педагоги діляться своїм досвідом та надбаннями з іншими педагогами як ЗДО, так і міста. Так у лютому практичний психолог закладу Шевченко А.Н.  провела відкритий перегляд розвивального заняття з дітьми шостого року життя (12 гр.) та семінар-практикум з елементами тренінгу «Стилі батьківського спілкування» для батьків наших вихованців.

Атмосферу творчості, пізнання, самореалізації  кожної дитини у ЗДО створює наш педагогічний колектив у кількості 24 осіб, з яких вихователів – 18 осіб. Наш  колектив – це коло професіоналів-однодумців, які роблять кожен день перебування дитини у садочку яскравим, цікавим та незабутнім.

Цінною для нас, працівників дошкільного закладу, є ваша підтримка та взаємодопомога, шановні батьки.

 • Виставка композицій з природного матеріалу, розгорнута в групових осередках на осінні свята;
 • Новорічні витинанки, новорічні іграшки, якими прикрасили ялинку центрального холу нашого закладу;
 • Виставка великодніх прикрас, розгорнута в групових осередках – все це було виготовлено вашими талановитими руками.

 Дякуємо за вашу активну участь у житті закладу та міста.

Нажаль, в зв’язку з карантинними заходами щодо профілактики захворювання на СOVID -19 ми не маємо можливості проводити та приймати участь у загальноміських заходах міста. 

У 2021р. ми випускаємо до школи 53 дитини.

Практичним психологом закладу було проведено діагностування готовності дітей до навчання в школі в кількості 50 осіб.

   Високий рівень готовності до школи мають – 7

Вище середнього – 8

Середній рівень – 29

Нижче середнього – 4

Низький -2

Матеріали, які були використані під час діагностики, містять в собі добірку різноманітних тестів для розуміння готовності дитини до школи.

Отже, за результатами, можна виділити такі показники: майже у всіх дітей сформована мотиваційна зацікавленість, бажання дітей до пізнання нового, до контролю та планування своїх дій, інтерес до природного та предметного світу.

Недоліки: малий обсяг запам’ятовування і відтворення матеріалу недостатня концентрація уваги.

Випускників готували до школи вихователі Гвоздь Н.З., Чабак Л.І., Капля Л.С., Чеверноженко К.І., Білоус Н.С., Пестрякова Л.Л.

У 2020-2021 н.р. до перебування в дошкільному закладі адаптовано 54 дитини. Слід відмітити роботу вихователів,  успішно працювали з малюками: Будник Т.С., Черевко О.Л.,Михайленко О.В., Гриб Л.О., Вірьовкіна О.В.,  психологічна та медична служби закладу.

На семінарах, зустрічах за «круглим столом», педагогічних  радах широко обговорювалось питання морального відродження нашої нації через засвоєння дітьми саме загальнолюдських цінностей, виховання загальної культури дітей , культури поведінки, виховання базових якостей, різних форм активності компетентності дошкільника у сферах життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

Продовжується   робота над впровадженням інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Я, як керівник закладу, неодноразово   виходила  з проханням до депутата  міської ради Сухарькова І.В.  щодо придбання необхідної комп’ютерної техніки. На даному етапі заклад гостро потребує нової  комп’ютерної техніки  та проектора.

Ще одне питання, над яким поглиблено працював колектив – це театралізована діяльность з дітьми.

Для організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі у всіх вікових групах створено осередки театралізованої діяльності, в яких розміщено ширми, різні види театру – ляльковий, пальчиковий, настільний і т.п..  

На особливу увагу заслуговують осередки театралізованої діяльності у групах

№ 4 (вихователь Мартинюк Н.І.), № 3 (вихователь Михайленко О.В.), група №12 (вихователь Капля Л.С.)., Група №1 (вихователь Гриб Л.О.)  

ІІ. Виконуючи функціональні обов’язки щодо  забезпечення обов’язковості дошкільної освіти та визначення контингенту дітей , планування кількості груп у закладі, а також перспективи роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади з тих чи інших причин  створено єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

 ІІІ. Педагогічними кадрами наш дошкільний заклад забезпечений на 100%. Всього у нас 25 педагогічних працівників.  Пенсійного віку – 1 особа.  В декретній відпустці – 2 особи.  Вищу  дошкільну освіту мають – 7 осіб, вищу педагогічну –  12 осіб,  6 осіб мають середню-спеціальну освіту. 

Я як керівник, постійно підтримую педагогів, які здобувають вищу фахову освіту, ініціюю їх вступ до вищих навчальних закладів. І в цьому році ми вже маємо 3 студенти.

Я як керівник постійно вивчаю роботу педагогів, проводжу  анкетування з різних розділів програми, заліки на знання програми, психології дошкільника. Результати заліків та  аналіз анкет дає змогу надавати реальну допомогу педагогам, саме ту, яка їм потрібна. Виходячи з цих даних я та вихователь методист плануємо тематику семінарських занять, колективних переглядів, педагогічних рад. Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 ,із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 р. за № 1473,  Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 800 мною та вихователем методистом складено перспективний графік проходження атестації та визначено процедуру підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В 2021 році пройшло атестацію  4 педагоги: з них на 2 категорію – 3 особи (вихователь Капля Л.С., Чабак Л.І., Білоус Н.С..),  на  « спеціаліст І категорії» ( вихователь Лазаревич В.О.),      

Кожні 5 років педагоги підвищують свій кваліфікаційний рівень на курсах при

ЧОІПОПП. Також педагогічний персонал закладу постійно підвищує свою майстерність шляхом перегляду  вебінарів, відеоконференцій, дистанційних методичних об’єднань міста та області.

Кваліфікаційний рівень педагогічного колективу:

Вища категорія – 5 осіб

І категорія – 3 особи

ІІ категорія – 3 особи

Звання «вихователь-методист» – 2

Категорію спеціаліст  мають 12 педагогів.

При  комплектації груп педагогічними  кадрами  я намагаюсь  поставити молодих спеціалістів до більш досвідчених педагогів.

На наступний 2020–2021 навчальний рік дошкільний заклад потребує поповнення педагогічним персоналом.

    IV. Стан матеріально-технічної бази дошкільного закладу відповідає вимогам сучасності.

Всі базисні компоненти розвиваючого предметного середовища дитинства включають оптимальні умови для повноцінного фізичного, естетичного, пізнавального й соціального розвитку дітей. До них відносяться:

 • групові осередки, де раціонально розміщені сенсорні куточки, центри «Пісок-вода», зони рухової активності, ігрові рухові модулі (ясельні групи), літературні осередки, центри театралізованої діяльності, центри розвиваючих ігор, куточки СХД, STRIM лабараторії.
 • фізкультурний зал, спортивний майданчик;
 • музичний зал;
 • кабінет практичного психолога,.
 • на території дошкільного закладу  створено клумби, , городи

       Дані компоненти забезпечують можливість організації різноманітних видів дитячої діяльності по інтересах у сполученні з можливістю усамітнення.

НА ДІЛЯНЦІ:

 • все ігрове обладнання на майданчиках відремонтоване, замінено пісочники ;
 • Проведено озеленення території;

       Адміністрація дошкільного закладу дбає про систематичне поповнення бібліотеки новими надходженнями методичної, психолого-педагогічної, довідкової літератури. У 2020-2021 н. р. бібліотека методичного кабінету поповнилась фаховими журналами «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотека вихователя дитячого садка», дисками документів дошкільного закладу від журналів «Практика управління дошкільним навчальним закладом», «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу». Також значно поповнилась навчальна база новими дидактичними посібниками, що дає змогу забезпечувати реалізацію програмових вимог в обсязі державних стандартів дошкільної освіти.

V. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей,  під постійним контролем адміністрації знаходиться стан харчування, медичного обслуговування, фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечення рухового режиму.

          При вирішенні завдань річного плану пріоритетними у 2020—2021 н.р. були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Створені умови для проведення  оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні  медичні  препарати. Старшими медичними сестрами  протягом навчального року проводився щомісячно аналіз захворюваності дітей.. Результати оздоровлення дітей в умовах закладу є   фізкультурно – оздоровчі заходи:

 • дотримання режиму дня;
 • гігієнічні чинники;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття з фізичної культури;
 • фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;
 • дні здоров я;
 • гімнастика пробудження;
 • розваги, свята;
 • режим харчування;
 • індивідуальна робота з фізичного виховання.

Така робота сприяє зміцненню здоров’я малят груп, про що свідчить паспорт  здоров’я дітей закладу.

При проведенні моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників  за 2020 року було проведено аналіз даних параметрів:

 • визначено коефіцієнт захворюваності дошкільників;
 • визначено відсоток захворюваності дітей у різних вікових групах;
 • визначено групи з високим та низьким відсотком захворюваності.

За підсумком моніторингу за 2020 рік,  картина захворюваності на інфекційні захворювання виглядає так:

  Списковий склад Всього випадків Пропущено по хворобі Пропущено однією дитиною Скільки раз хворіла 1 дитина
Ясла 53 59 355 6,7 1.1
Сад 192 83 486 2.5 0.4
ЗДО 245 142 841 3.4 0.6
   ГРВІ Бронхіт Грип Отіт Вітряна  віспа
Ясла 45-225 7-70 1-20 1-8
Сад 68-340 8-80 2-20 1-10 2-20
ЗДО 113-565 15-150 2-20 8-70 2-16

                            Скарлатина

Ясла                        
Сад                   2-16
ЗДО 2-16

 Загальний аналіз відвідуваності

  Сад  Ясла ЗДО
План 37056 10229 47285
Факт 21823-59% 5314-52% 27137-57%
Пропущено всього 15233-41% 4915-48% 20148-43%
Пропущено по хворобі 486-3% 355-7% 841-4%
Пропущено без причин 14747-38% 4562-41% 19307-39%

У 2020р.-2021р.  захворюваність знаходиться на тому ж рівні.

Велика увага приділяється організації та виконанню протиепідемічних заходів в дошкільному навчальному закладі у зв’язку з  поширенням короновірусної хвороби ( СOVID-19).  Мною, як керівником на постійному контролі тримається виконання вищевказаних заходів, видані відповідні накази, розроблені інструкції.

Проводиться роз’яснювальна робота з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби серед персоналу або вихованців; проводяться інструктажі щодо запобігання поширенню короновірусної інфекції, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

Організація харчування дітей у дошкільному  навчальному  закладі № 62 « Казка»  здійснюється  відповідно   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII , підпунктом 6 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), на виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VІ (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 27.06.2014 №32-1/VІ, 24.07.2014 №33-2/VІ, 12.09.2014 №34-1/VІ).   

На протязі 2020-2021 навчального року в дошкільному закладі перебувало 234             

дитини.

Відповідно до режиму роботи дошкільного  закладу та його типу організовано

3-х  разове харчування дітей.

На виконання рішення Черкаської міської ради від 24.12.2019р. №1474 « Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.Черкаси на 2020 рік»

Вартість харчування дітей в дошкільному  навчальному  закладі  складала

На одну дитину в день :

 • для дітей садових груп – 33, 95 грн.;
 • для дітей ясельних груп – 22,29 грн.;

Розмір плати, що вносили  батьки, або особи, які їх замінюють, за харчування дітей  складав  60 % від фактичної вартості харчування.

На даний час вартість харчування дітей не змінено.

Постачання продуктів харчування та продовольчої сировини у дошкільний заклад  забезпечує ТОВ «Каштан-Плюс», ТОВ « Торговий дім « Ходак», ТОВ « Опторг-К», ТОВ « Альянс – Агрі».

Продукти харчування надходять до дошкільного закладу у централіованому порядку, сертифіковані та мають посвідчення якості. Як правило, завозяться на паспортизованому автотранспорті.

Кожної п’ятниці дошкільний  заклад подає заявки на продукти харчування на наступний тиждень. В разі збільшення кількості дітей у дошкільному закладі завжди проводиться корекція заявки. 

          У дошкільному закладі наявні законодавчі, нормативно-правові акти з питань організації харчування дітей, щороку у вересні видаються накази «Про організацію харчування дітей», призначені відповідальні особи за організацію харчування, створено комісію з перевірки закладки продуктів, затверджений графік видачі їжі в групи. Вся облікова документація з організації харчування ведеться згідно з вимогами чинного законодавства.

 Відповідно до п.1.22 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медичним працівником.

Як показала перевірка журналів бракеражу готової продукції в дошкільному закладі  зняття проби готової продукції проводиться щоденно під особисті підписи медичних сестер.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004. № 1581 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в дошкільному  закладі наявні матеріали щодо контролю за виконанням норм харчування дітей.

Щомісячно завідувачем закладу  здійснюється аналіз виконання натуральних норм харчування дітей. Результати аналізу заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, батьківських зборах.

           Аналіз виконання норм харчування за 3 місяці  2021р. показав, що відсоток харчування в загальному складає  65%

                                                                                                         2020           2021 

По основним продуктам                                                             81% .         80%                                                                                             

М’ясо, м’ясопродукти:                                                                  76%            54%

Риба, рибопродукти                                                                       66%            57%

Сир кисломолочний                                                                       89%            98%

Сир твердий                                                                                    84%            71%

Сметана                                                                                           89%            108%  

Молоко                                                                                            79%             84%

Вершкове масло                                                                             75%             103%

Яйця                                                                                                 93%             80%

Овочі  різні                                                                                      65%             59%

Фрукти свіжі                                                                                   85%             73%

Соки                                                                                                 95%             96%

    У порівнянні з минулим 2020 роком  відсоток виконання натуральних норм по основним продуктам знаходиться на тому ж рівні.. Збільшились показники виконання норм харчування по  кисломолочним продуктам. Позитивним залишається те, що в раціоні дітей завжди присутні соки, свіжі фрукти, овочі, твердий сир. Але зменшились показники виконання норм по мясу  та м’ясопродуктам, рибі та рибопродуктам, яйцям. Це пояснюється перебоями у постачанні вищевказаних продуктів у січні місяці.  

   Дещо спостерігається переїдання таких продуктів харчування як мед, сметана, вершкове масло. В той же час був відсутній цукор, олія.

      На виконання вимог Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалася на 10 %.

    В той же час харчування дітей в дошкільному закладі поєднується з правильним харчуванням дитини вдома. З батьками ведеться постійна робота щодо організації харчування дітей в домашніх умовах та раціонального поєднання харчування дитини в садочку і дома.

    Питання  харчування дітей виноситься на обговорення на Радах закладу, педагогічних радах, батьківських зборах.

   Скарг та нарікань з боку батьків немає, зауваження від Держпродспоживслужби в м. Черкаси відсутні.

    Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоків.

    Матеріально-технічний стан  харчоблоку дошкільного закладу  задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.  Системи водопостачання та каналізації функціонують задовільно.  

    Проте технологічне обладнання, особливо електричні плити та меблі харчоблоку  закладу потребують поновлення.

    Усі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я. Медичні огляди,  проходили вчасно.

    Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску, кожного вересня проходять навчання та перевірку знань  щодо вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів в Україні.  

     На недостатньому рівні залишається стан батьківської плати за харчування дітей. В поточному році спостерігалась  дебіторська заборгованість по батьківській платі.  

    Проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу щодо організації харчування дітей можна зробити висновок, що рівень організації роботи за  2020-2021 навчальний рік  в основному відповідає нормативним вимогам. 

 • Головним критерієм роботи дошкільного закладу є охорона життя та здоров’я дітей. Тому мною проводиться постійний контроль за дотриманням вимог Інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей. Відповідальними за дотримання вимог інструкцій з ОБЖД призначені : педагогічним персоналом – вихователь-методист Пестрякова Л.Л., обслуговуючим персоналом  – заступник завідувача з господарства Скиба Т.М.

         Згідно наказу  по дошкільному закладу  призначені відповідальні по кожній віковій групі, в музичному та спортивному залах, в кабінетах психолога та методиста за створення здорових безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці. Охорони життя та здоров’я дітей, дотримання норм санітарії.

         Цим же наказом призначені відповідальні:

 • за дотриманням вимог техніки безпеки та протипожежних норм в дошкільному закладі  – заступник завідуючої з господарської частини Скиба Т.М.;
 • за дотриманням санітарно-гігієнічних норм – сестра медична старша Тихоплав Л.Ю..

 Про результати своєї роботи відповідальні звітуються щоквартально.

 Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, с протипожежної безпеки. Саме тому було  організовано екскурсію дітей старших груп до Пожежної частини та свято для рятівників.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно  виконують свої посадові обов’язки працюють творчо, є невід’ємною складовою  успішного управління закладом. В кінці 2015 року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду  згідно ст..57 Закону «Про дошкільну освіту» Я як керівник постійно дбаю про психологічний мікроклімат в колективі. Розуміючи, що нічого так не об’єднує людей, як спільна діяльність я з колективом проводжу різноманітні заходи це  екскурсії,  проведення тематичних свят.  Ми вже побували в більшості міст і сел. Золотої підкови Черкащини. Разом святкуємо Дні народження, календарні свята

VІ. Протягом 2020 – 2021 навчального року звернень громадян з питань статутної діяльності дошкільного закладу не було.

VІІ. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори;
 • Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • Спільні виставки, свята;
 • Дні відкритих дверей

 Насамперед необхідно винести велику подяку всім  батькам за глибину розуміння наших нагальних питань та незгасаюче бажання допомагати в постійному поповненні матеріальної бази дошкільного закладу та подякувати всім членам ради закладу, особливо всім батьківським комітетам, які постійно допомагають створювати затишок в дошкільному закладі.

Особливо хочеться наголосити на тих позитивних змінах, які відбулися у фінансуванні дошкільного навчального закладу за рахунок міського бюджету.

 • Замінено дерев’яні вікна на склопакети у  всіх групових осередках закладу,  харчоблоці, пральні, музичній та спортивній залах. Розпочали заміну вікон у рекреаціях.
 • Замінено електропроводку на харчоблоці. Перекрито дах над групою № 4, проводиться ремонт туалетної кімнати гр.№ 4.

Також завідувач надала фінансовий звіт по використанню кошториса закладу за   2020р. та отримані предмети, матеріали, послуги за 2021р.

Одною з проблем, яка вимагає негайного вирішення залишається заміна внутрішньої системи опалення.  .

 Основні напрямки подальшого розвитку  ДНЗ

 • Покращення матеріально-технічної бази закладу.
 • Втілення в освітній процес з дітьми інноваційних  форм і методів роботи.
 • Продовження роботи над розвитком і збагаченням предметно-ігрового середовища в дошкільній установі, матеріальної бази;
 • Впровадження  внутрішньої системи якості освіти у дошкільному закладі.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

  Дякую за увагу!