РАНКОВЕ КОЛО

Підвищення якості дошкільної освіти перебуває в прямій залежності від рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. За сучасних умов реформування освіти радикально змінюється статус педагога, його освітні функції, відповідно змінюються вимоги до його професійно-педагогічної компетентності, рівня його професіоналізму. На сьогодні ми відзначаємо затребуваність педагога творчого, компетентного, здатного до розвитку свого особистісного потенціалу в сучасній системі дошкільної освіти. Успіх роботи дошкільного навчального закладу багато в чому залежить від творчої активності педагогів, від їх професійної зрілості. 

Одним із ключових показників якості дошкільної освіти є кваліфіковані та вмотивовані педагогічні кадри. А це передбачає:

  • безперервний професійний розвиток: навчання педагогів за допомогою командного аналізу, наставництва, педагогічних тренінгів тощо; наявність додаткових освітніх програм для педагогів, які дають змогу здійснювати індивідуальний підхід в освіті, ліпше реагувати на особливі потреби дітей та їхніх сімей.
  • сприятливі умови праці: кількість педагогів, що працюють із групою дітей; наповнюваність груп; професійне керівництво; планування освітнього процесу; робота в команді; співпраця з батьками.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей в дошкільному закладі постійно пропонується багато різноманітних форм роботи з педагогічними кадрами. Серед них ми виділяємо як традиційні, так і новітні. З традиційних використовуємо: тренінги, семінари-практикуми, педагогічні гостини, КВК, педагогічний ринг, круглі столи, педагогічні ситуації. З новітніх — ділову гру, союз однодумців, майстер-клас, коучинг-сесію, квік-налаштування, кейс-метод, виставки-ярмарки, творчі години.

У вересні у дошкільному закладі відбувся майстер-клас «Зустрічі у ранковому колі», під час якого педагоги мали змогу ознайомитись з однією із сучасних форм організації освітнього процесу – «ранкове коло».

В освітньому процесі дошкільного навчального закладу провідним має стати спілкування дорослого з дітьми. Досить ефективним є спілкування в колі. Коло – не випадкова форма. Воно дає змогу зберегти й посилити енергію творчої взаємодії, силу колективної думки учасників. Коло надихає, дає відчуття єдності в товаристві з рівними тобі.

Бажано, щоб кожен день діти і вихователь розпочинали з ранкового кола. Це коротка структурована зустріч у колі, під час якої діти вчаться вітатися, уважно слухати одне одного, ділитися власними думками та створювати атмосферу довіри і цінування кожного у групі.

Ось найважливіші принципи ранкового кола:

  • діти і вихователь сидять у колі – це свідчить про рівність усіх учасників зустрічі;
  • у колі панує доброзичливість та повага до кожного – учасники уважно слухають, не перебивають, не оцінюють та не критикують інших;
  • коло дає відчуття спільноти – діти вчаться відчувати себе частиною колективу, мислити і діяти за межами своїх особистих інтересів, піклуватися про інших.

Найважливіше у колі – це щирість та відкритість. З кола всі мають вийти з відчуттям довіри, єдності та цінності кожного в колективі.