План заходів, спрямованих на захист дітей від усіх форм насильства на 2021-2022 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ № 62

__________ Л.Г. Бельдій

від «___»____________ 2021  р.

ПЛАН ЗАХОДІВ,

СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ДІТЕЙ

ВІД УСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА

у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)

комбінованого типу № 62 «Казка» Черкаської міської ради

 НА 2021/2022 Н.Р.

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальний
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1 Створення нормативно-правової бази, спрямованої на захист дітей від усіх форм насильства упродовж року Завідувач
2 Надання інформації батькам, педагогам, розгляд на засіданнях педагогічних рад, оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання та протидії булінгу та усіх форм насильства упродовж року Вихователь–методист
3 Невідкладне інформування відповідних органів, визначених Листом МОН України «Про виконання вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждали від жорстокого поводження» у разі виявлених фактів жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства, або загрози життю і здоров’ю дитини у разі виявлення випадку Завідувач
РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ ТА КОЛЕКТИВОМ
4 Психолого-педагогічний семінар-практикум для педагогів «Попередження насильства та булінгу, жорстокості у сім’ї та закладах освіти» вересень Практичний психолог
5 Організація і проведення тематичного тижня «Я маю право!» грудень Вихователь–методист
6 Консультація: «Як виявити жорстоке ставлення до дитини в сім’ї» грудень Практичний психолог
7 Проведення круглого столу «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» січень Вихователь– методист
8 Консультація: «Дошкільники та їх права і обов’язки» січень Вихователь- методист
9 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу лютий Вихователь– методист

10 Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі квітень Практичний психолог
11 Психологічні та соціально-психологічні дослідження за запитами адміністрації, педагогів, працівників За запитом Практичний психолог
РОБОТА З ДІТЬМИ
12 Психологічне вивчення дітей «групи ризику» жовтень-листопад Практичний психолог
13 Бесіда «Мої права та обов’язки» грудень Педагоги
14 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність грудень Педагоги
15 Корекційно-розвивальні заняття з дітьми старших груп січень Практичний психолог
16 Перегляд та обговорення мультфільму «Жив собі чорний кіт» лютий Педагоги
17 Організація виставки малюнків «Я маю право» березень Педагоги
РОБОТА З БАТЬКАМИ
18 Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців Протягом року Педагоги
19 Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою) Протягом року Практичний психолог, вихователь– методист, педагоги
20 Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості вересень Вихователь– методист,
21 Семінар-практикум «Школа батьківства» (надання допомоги молодим батькам у побудові батьківсько-дитячих стосунків) жовтень, грудень-лютий Завідувач, практичний психолог, вихователь – методист, педагоги
22 Складання інформаційних буклетів для батьків (групові батьківські куточки) вересень Практичний психолог
23 Консультація: «Дитина та її індивідуальні особливості» грудень Практичний психолог
24 Консультація: «Правова освіта для маленької дитини» січень Вихователь- методист
25 Педагогічна година: «Ось так ми живемо. Обговорення інклюзивних цінностей та толерантного відношення» квітень Вихователь- методист
26 Анкетування батьків про безпеку у дошкільному закладі січень Педагоги

Вихователь-методист               Л.Л. Пестрякова