План заходів, спрямованих на захист дітей від усіх форм насильства на 2021-2022 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач ДНЗ № 62

__________ Л.Г. Бельдій

від «___»____________ 2021  р.

ПЛАН ЗАХОДІВ,

СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ДІТЕЙ

ВІД УСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА

у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)

комбінованого типу № 62 «Казка» Черкаської міської ради

 НА 2021/2022 Н.Р.

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальний
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1 Створення нормативно-правової бази, спрямованої на захист дітей від усіх форм насильства Упродовж року Завідувач
2 Надання інформації батькам, педагогам, розгляд на засіданнях педагогічних рад, оновлення інформації на веб-сайті закладу з проблеми запобігання та протидії булінгу та усіх форм насильства Упродовж року Вихователь–методист
3 Невідкладне інформування відповідних органів, визначених Листом МОН України «Про виконання вимог законодавства щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждали від жорстокого поводження» у разі виявлених фактів жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства, або загрози життю і здоров’ю дитини У разі виявлення випадку Завідувач
РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ ТА КОЛЕКТИВОМ
4 Психолого-педагогічний семінар-практикум для педагогів «Попередження насильства та булінгу, жорстокості у сім’ї та закладах освіти» Вересень Практичний психолог
5 Психолого-педагогічний семінар-практикум для педагогів до Міжнародного дня толерантності (16 листопада) Листопад Практичний психолог
6 Консультація: «Як виявити жорстоке ставлення до дитини в сім’ї» Грудень Практичний психолог
7 Круглий стіл «Профілактика жорстокого поводження з дітьми в дошкільному закладі» Січень Практичний психолог
8 Організація і проведення тематичного тижня «Я маю право!» Лютий Вихователь– методист
9 Педагогічна година: «Ось так ми живемо». Обговорення інклюзивних цінностей та толерантного відношення Березень Вихователь- методист
10 Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі Квітень Практичний психолог
11 Психологічні та соціально-психологічні дослідження за запитами адміністрації, педагогів, працівників За запитом Практичний психолог
РОБОТА З ДІТЬМИ
12 Психологічне вивчення дітей «групи ризику» Жовтень-листопад Практичний психолог
13 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність Листопад Педагоги
 14 Бесіда «Мої права та обов’язки» Грудень Педагоги
15 Корекційно-розвивальні заняття з дітьми старших груп Січень Практичний психолог
16 Тематичний тиждень «Я маю право» Лютий Педагоги
17 Виставка малюнків «Я маю право» Березень Педагоги
РОБОТА З БАТЬКАМИ
18 Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців Протягом року Педагоги
19 Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою) Протягом року Практичний психолог, вихователь– методист, педагоги
20 Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості Вересень Вихователь– методист
21 Складання інформаційних буклетів для батьків (групові батьківські куточки) Вересень Практичний психолог
22 Консультація: «Дитина та її індивідуальні особливості» Грудень Практичний психолог
23 Консультація: «Правова освіта для маленької дитини» Січень Вихователь- методист
24 Анкетування батьків про безпеку у дошкільному закладі Квітень Педагоги

Вихователь-методист               Л.Л. Пестрякова