Звіт про підсумки методичної роботи в ДНЗ № 62 «Казка»за 2019/2020 навчальний рік

Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти педагогічний колектив закладу  ставив перед собою такі пріоритетні завдання в методичній, дослідницько-пошуковій, освітній  діяльності:

  • забезпечувати методичне навчання педагогів з метою осмислення змісту, завдань, організації освітнього процесу  відповідно до STREAM-технологій. Організовувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування у дошкільників культури інженерного мислення;
  • продовжувати роботу педагогічного колективу по реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі»  Базового компонента дошкільної освіти. Створювати сприятливі умови для вироблення соціальної компетентності дошкільників, формувати навички соціально доцільної поведінки з дорослими та однолітками засобами казки;
  • здійснювати подальшу освітню діяльність по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації та партнерської взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

Протягом I кварталу 2019/2020 навчального року вся дільність дошкільного закладу була спрямована на впровадження ідей STREAM-технологій.  Це новий інтеграційний підхід для розвитку,  виховання й навчання дітей дошкільного віку. Він інтегрує в собі: завдання з формування в дітей загальних наукових уявлень про світ; ознайомлення їх з інформаційно – комунікаційними технологіями; розвиток уміння експериментувати, конструювати; формування нестандартного, інженерного мислення. Діти навчаються вирішувати проблеми, стають новаторами, винахідниками, розвивають логічне мислення та технічну грамотність. 

Цей напрям освіти знайшов своє відображення в  альтернативній програмі формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт». 

«LEGО-конструювання як компонент STREAM-освіти дошкільників»: за такою темою у дошкільному закладі був проведений тренінг. Ми запросили до себе вчителів-початківців ЗОШ № 25, які поділилися з нашими вихователями практичними навичками використання гри з LEGО у роботі з дітьми. LEGO – це не просто гра, а своєрідна освітня технологія – складова STREAM-освіти, яка дає можливість розвитку  інтересу дошкільників до технічних дисциплін, розвитку навичок продуктивного та критичного мислення, підготовки дітей до технологічних інновацій життя.

Наступним кроком реалізації концепції STREAM-освітистало відкриття в групових осередках нашого закладу STREAM–лабораторій.

STREAM–лабораторія – новий елемент розвивального простору ДНЗ. Вона створюється для розвитку в дітей пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності і сприяє формуванню наукового світогляду, закладає основи для усвідомлено правильного ставлення до об’єктів природи, формує культуру інженерного мислення. В жовтні було здійснено тематичний контроль «Оформлення та зміст STREAM-лабораторії, що забезпечує організацію пошуково-експериментальної діяльності з дошкільниками згідно з вимогами STREAM-освіти». Мета контролю: 

–        аналіз створеного вихователями належного розвивального середовища у групах,  яке  сприяє  організації пошуково-експериментальної діяльності з дітьми  молодшого, середнього та старшого дошкільного віку згідно з вимогами STREAM-освіти;

–        підтримання інтересу вихователів груп  до пошуку сучасних нестандартних рішень в оформленні осередків пошуково-експериментальної діяльності.

Підсумовано результати діяльності педагогічного колективу по впровадженню ідей STREAM-технологій на  тематичній педагогічній  раді «Шляхи реалізації ідей STREAM-технологій в освітньому просторі дошкільного закладу». Під час педради вихователі взяли участь в аукціоні педагогічних ідей«Експериментально-дослідницька діяльність дошкільників»  та «Використання ігор з LEGO в роботі з дітьми».

Набуті знання та вміння по формуванню навичок інженерного мислення та інтересу до дослідницької діяльності у дошкільників продемонстрували вихователі закладу під час відкритих переглядів.

Чеверноженко К.І. провела освітню діяльність з дітьми п’ятого року життя «Відкриваємо таємниці горіха», під час якої продемонструвала створення освітньої ситуації  для дітей та розкрила можливості експериментально-дослідницької діяльності для розвитку пізнавальної активності дошкільників.

Камінська Ю.М. провела освітню діяльність з дітьми третього року життя «Такі незвичні та звичайні кришечки», показавши використання викидного матеріалу (пластикові кришки) для розвитку дрібної моторики рук та формування сенсорних відчуттів дітей.

В лютому в дошкільному закладі відбулося методичне об’єднання для вихователів дошкільних закладів міста «Можливості STREAM-освіти у формуванні творчої активності дитини та інтересу до дослідницької діяльності».

Вихователь Лазаревич В.О. провела освітню діяльність з дітьми шостого року життя «Такий знайомий і  незнайомий м’яч…», під час якого поділилася досвідом впровадження програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» в освітню діяльність з дошкільниками.

Вихователь Капля Л.С. продемонструвала можливості використання обладнання STREAM-лабораторії для підтримання в дошкільників інтересу до експериментально-дослідницької  діяльності».

Вихователь-методист Пестрякова Л.Л. ознайомила колег з організацією роботи по впровадженню ідей  STREAM-технологій в освітній простір дошкільного закладу.

Інноваційна науково-технічна система освіти STREАM здобуває свою популярність у всьому світі та в Україні зокрема. Зацікавила вона і наш педагогічний колектив. Тому під час педагогічної ради було прийнято рішення продовжувати роботу, спрямовану на набуття педагогами професійних навичок роботи за програмою «STREAM – освіта, або стежинки у Всесвіт» і в наступному навчальному році.

У II кварталі  2019/2020 навчального року педагогічний колектив закладу  продовжив роботу по реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі»  Базового компонента дошкільної освіти, а зокрема над створенням сприятливих умов для вироблення соціальної компетентності дошкільників, формуванням навичок соціально доцільної поведінки з дорослими та однолітками. Поглиблена діяльність, направлена на виховання соціально компетентного дошкільника,  була розпочата вихователями ще в минулому навчальному році.

Головне завдання реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти в Україні – розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй здобути соціальний досвід, зрозуміти своє місце у соціумі як активного учасника.

У січні 2019/2020 навчального року було здійснено тематичний контроль «Стан роботи закладу дошкільної освіти з театралізованої діяльності, що сприяє виробленню соціальної компетентності дошкільників». Мета контролю:  удосконалення умов для організації театралізованої діяльності як основи соціального розвитку дошкільників.

Беручи участь у театралізованих іграх, діти ознайомлюються з оточенням та його складовими через образи, фарби, звуки. Завдяки цій діяльності в дошкільників більш інтенсивно розвиваються пізнавальні інтереси, удосконалюються психічні процеси (пам’ять, уява, мислення), активізується мовлення, формується культура міжособистісного спілкування, розширюється світогляд. Театралізована гра також є ефективним засобом соціалізації дошкільника в процесі осмислення ним морального підтексту літературного твору, участі в грі, яка створює сприятливі умови для розвитку почуття партнерства.

Театралізована діяльність — це одна із провідних ліній у вихованні всебічно розвиненої особистості та один із ефективних засобів формування соціальної компетентності дошкільника.

Дані тематичного контролю свідчать про те, що в дошкільному закладі педагогічними працівниками ведеться систематична і планомірна робота з організації театралізованої діяльності дітей дошкільного віку.

У лютому проведено тематичну педагогічну раду «Педагогіка розуміння в системі міжособистісних взаємин дорослих і дітей». Педагоги закладу дійшли висновку, що соціальний досвід дітей дошкільного віку формується на основі отриманих ними уявлень про навколишній світ. Найповнішим джерелом інформації для дітей є дорослі. Саме вони мають задовольнити інтерес дошкільників, дати відповіді на їхні численні запитання. Однак для того, щоб спілкування було повноцінним, тобто двостороннім, а діти виявляли відкритість і довіру, педагоги мають навчитися не просто слухати, а чути і розуміти кожного з них. В цьому і допомагає  знання основ педагогіки розуміння. Це сприяє усвідомленню вихователями важливості врахування індивідуальності та відмінності кожної дитини та створення умов, за якими кожна дитина знала б і відчувала б, що її зрозуміють та не обділять увагою.

В дошкільному закладі протягом 2019/2020 року пройшов цілий ряд заходів, направлених на формування патріотичних почуттів дошкільнят:

У жовтні весело та завзято було проведено традиційний осінній український ярмарок, який  проходив за активної участі батьків.

Не оминули  увагою і новорічно-різдвяні свята: діти старших та середніх груп разом з музичними керівниками веселими колядками та щедрівками привітали  весь колектив та вихованців зі святами.

Відбувся відкритий перегляд освітньої діяльності вихователя Курінної Т.О. з дітьми четвертого року життя «Лялька мотана – щаслива доля намотана».  Вихователь ознайомила дошкільнят з технологією виготовлення ляльки-мотанки  та її різновидами, пояснила  значення мотанки як родинного оберега. Адже ознайомлення дошкільників з традиціями рідного народу має важливе значення у вихованні патріотизму та любові до рідної землі.

Щороку, у листопаді, в дошкільному закладі традиційно було проведено  Тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках тижня інструктором з фізкультури Білоногом П.І. було організовано спортивні розваги з вихованцями старших груп «Руху правила єдині, ми поважати їх повинні».

В грудні педагоги закладу проводили різноманітні заходи, присвячені Всеукраїнському тижню права. Це заняття «Що означають наші імена», «Хто про мене турбується», «Я і моє здоров’я», «Чим годують відмінників»; різноманітні дидактичні та сюжетно-рольові ігри; консультації для батьків «Дитинству – найвища шана», «Конвенція ООН про права дитини», «Захист прав дитини» і т.ін..

Актуальною проблемою, над якою постійно працюють педагоги закладу,  було питання розвитку мовлення дітей, а саме формування мовленнєвої компетентності дошкільників, створення умов для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації та партнерської взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

Слід відмітити, що над цим питанням педагоги закладу працюють постійно, досягаючи під час повсякденної діяльності значних результатів у мовленнєвому розвитку  дітей.

         Підбиваючи підсумки роботи колективу за 2019/2020 навчальний рік, аналізуючи методичний рівень освітньої діяльності, можна зробити висновки, що вся робота закладу була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні; активізацію інноваційної діяльності педагогів; створення предметно-просторового розвивального середовища, яке б сприяло ефективному формуванню життєвої компетентності дошкільника; на формування і розвиток гармонійної особистості кожної дитини; пошук ефективних педагогічних впливів для досягнення нової якості дошкільної освіти. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/