Звіт завідувача дошкільним навчальним закладом згідно статутної діяльності в 2019- 2020 навчальному році

ПЛАН ЗВІТУ

1.Персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, варіативність навчання,  інноваційні технології.

   2.Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

   3.Моніторинг та прогнозування потреб в кадрах, кваліфікація педагогів.

   4.Зміцнення та модернізація матеріально технічної бази закладу.

5.Залучення додаткових джерел фінансування.

6.Соціальний захист вихованців, працівників:

–  харчування, медичне обслуговування;

техніка безпеки;

стан травматизму ;

моральне та матеріальне заохочення, організація відпочинку

7. Звернення громадян.

8. Залучення батьків до управління закладом

 Шановні колеги, батьки , гості!

 Впродовж 2019- 2020 н. р. робота дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 62 «КАЗКА»  проводилась згідно законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад , Статуту, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років « Дитина» , які орієнтують  колектив на  формування особистості кожної дитини, на розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей на забезпечення життєвої компетентності кожного вихованця, на вдосконалення професіоналізму працівників закладу, оволодіння інноваційними технологіями навчання і виховання дошкільників.

Плануючи роботу педагогічного колективу мною, як керівником, були поставлені наступні завдання:

Створення безпечних умов для навчання та виховання дітей в дошкільному навчальному закладі,  формування всебічно розвиненої творчої особистості дошкільника. 

Підвищення рівня професійної майстерності педагогів у використанні інформаційно – комунікативних технологій  як допоміжного навчального та виховного ресурсу; впровадження в освітній процес інноваційних форм роботи з дітьми.

 Удосконалення роботи по організації харчування, медичного обслуговування та фізичного розвитку дошкільника.

 В тісній співпраці з батьками сприяти засвоєнню дитиною норм толерантної поведінки та взаємовідносин з ровесниками, батьками, сусідами, представниками інших національностей.

      5.  Діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

      6.  Консультативна робота з батьками, педагогами.

Впродовж року педагогічні працівники під час навчально-виховної роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років « Дитина». Успішно використовували інноваційні педагогічні технології. Свою роботу вихователі будували на принципах науковості, послідовності, наступності в усіх вікових групах.

Організація всього навчально-виховного процесу в дошкільному закладі протягом 2018-2019 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини, націлювала колектив на соціалізацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.

Одним із головних завдань сучасної освіти є національно–патріотичне виховання. Педагоги закладу виховують  у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів. В дошкільному закладі протягом року пройшов цілий ряд заходів, направлених на формування патріотичних почуттів дошкільнят:

протягом року педагогами закладу приділялась значна увага оформленню народознавчих осередків у групах, адже наочні матеріали та посібники, представлені в осередках, сприяють формуванню національної свідомості дітей, дають можливість ознайомити дошкільників з національною культурою рідного народу;

у жовтні проведено музичну розвагу, яка присвячена Дню українського козацтва;

не оминаємо увагою і новорічно-різдвяні свята: діти старших груп № 4,7,8 веселими колядками та щедрівками вітали весь колектив та вихованців дошкільного закладу зі святами.

Щорічно, у квітні, у ДНЗ проходить тиждень безпеки дитини, протягом якого вихователі

Цього року наш дошкільний заклад розпочав поглиблену роботу над проблемою соціалізації дошкільників, адже навчати дітей жити серед людей, формувати в них загальнолюдські цінності та моральні принципи, вчити узгоджувати свої інтереси з інтересами оточуючих людей, необхідно вже з дошкільного віку.

Варто сказати і про звичайні щоденні заняття, які  проводять вихователі  в кожній з дванадцяти  груп нашого ДНЗ, задовольняючи потребу кожної дитини пізнавати нове та цікаве. У своїй освітній діяльності вихователі використовують не лише традиційні форми і засоби навчання дітей, але і впроваджують сучасні інноваційні мовленнєві технології, такі як мнемотехніка, використання коректурних таблиць, які сприяють розвиткові зв’язного мовлення дошкільників.

Наші педагоги діляться своїм досвідом та надбаннями з іншими педагогами як ДНЗ, так і міста. Так у лютому практичний психолог закладу Шевченко А.Н.  провела відкритий перегляд розвивального заняття з дітьми шостого року життя (7 гр.) та семінар-практикум з елементами тренінгу «Стилі батьківського спілкування» для батьків наших вихованців, під час яких поділилась своїми знаннями та досвідом з психологами дошкільних закладів міста. У березні у ДНЗ відбулося методичне об’єднання інструкторів з фізичної культури дошкільних закладів міста, на якому інструктор з фізкультури Білоног П.І. показав  цікаве заняття з дітьми 6 р.ж. (4,7 гр.) «Подорож до Африки», під час якого продемонстрував гостям оздоровчі можливості заняття з фізкультури.

Атмосферу творчості, пізнання, самореалізації  кожної дитини у ДНЗ створює наш педагогічний колектив у кількості 24 осіб, з яких вихователів – 19 осіб. Наш  колектив – це коло професіоналів-однодумців, які роблять кожен день перебування дитини у ДНЗ яскравим, цікавим та незабутнім.

Цінною для нас, працівників ДНЗ, є ваша підтримка та взаємодопомога, шановні батьки.

Виставка виробів ручної роботи до Дня міста, на якій наш дошкільний заклад представив яскраву колекцію вишитих картин;

Виставка композицій з природного матеріалу, розгорнута в групових осередках на осінні свята;

Новорічні витинанки, які прикрасили лікарні та поліклініки нашого міста;

Новорічні іграшки, якими прикрасили ялинки перед міськрадою;

Виставка великодніх прикрас, розгорнута в групових осередках – все це було виготовлено вашими талановитими руками.

 Дякуємо за вашу активну участь у житті закладу та міста.

Співпраця педагогічного колективу дошкільного закладу, загальноосвітньої школи № 25 та батьків була спрямована на  питання формування шкільної зрілості випускника дошкільного закладу В жовтні  2019 р. для вихователів закладу був проведений семінар по ознайомленню з  програмою початкової школи  за участі  вчителів ЗОШ. Наші діти старших груп неодноразово були на екскурсії в ЗОШ № 25.

У 2020р. ми випускаємо до школи 63 дитини.

Практичним психологом закладу було проведено діагностування готовності дітей до навчання в школі.

   Високий рівень готовності до школи мають – 14

Вище середнього – 12;

Середній рівень – 28

Нижче середнього – 9;

Низький -0

Майже у всіх дітей сформована мотиваційна зацікавленість, бажання дітей до пізнання нового, до контролю та планування своїх дій, інтерес до природного та предметного світу.

На семінарах, зустрічах за «круглим столом», педагогічних  радах широко обговорювалось  питання морального відродження нашої нації через засвоєння дітьми саме загальнолюдських цінностей, виховання загальної культури дітей , культури поведінки, виховання базових якостей, різних форм активності компетентності дошкільника у сферах життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

Продовжується   робота над впровадженням інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Я, як керівник закладу,  вийшла з проханням до депутата  міської ради Сухарькова І.В.  щодо придбання необхідної комп’ютерної техніки. На даному етапі ми чекаємо на надходження комп’ютера та проектора.

Депутатом Черкаської обласної ради Кошком О.М. у 2019р. був подарований комп’ютер.

ІІ. Виконуючи функціональні обов’язки щодо  забезпечення обов’язковості дошкільної освіти та визначення контингенту дітей по мікрорайону закладу впродовж літнього періоду педагогічними працівниками закладу буде проводитись облік дітей по мікрорайону днз, з метою визначення контингенту дітей, планування кількості груп в закладі, а також перспективи роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади з тих чи інших причин. За наслідками обліку спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сімї. Організовано роботу консультативного пункту «Дошколярик».

 ІІІ. Педагогічними кадрами наш дошкільний заклад забезпечений на 100%. Всього у нас 27 педагогічних працівників.  Пенсійного віку – 1 особа.  В декретній відпустці – 3 особи.  Вищу  дошкільну освіту мають -8 осіб, вищу педагогічну –  10 осіб,  9 осіб мають середню-спеціальну освіту. 

Я як керівник, постійно підтримую педагогів, які здобувають вищу фахову освіту, ініціюю їх вступ до вищих навчальних закладів. І в цьому році ми вже маємо 2 студентів.

Я як керівник постійно вивчаю роботу педагогів, проводжу  анкетування з різних розділів програми, заліки на знання програми, психології дошкільника. Результати заліків та  аналіз анкет дає змогу надавати реальну допомогу педагогам, саме ту, яка їм не обхідна. Виходячи з цих даних я та вихователь методист плануємо тематику семінарських занять, колективних переглядів, педагогічних рад. Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 ,із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 р. за № 1473, мною та вихователем методистом складено перспективний графік проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Кожні 5 років педагоги підвищують свій кваліфікаційний рівень на курсах при ЧОІ ПОПП.

Кваліфікаційний рівень педагогічного колективу:

Вища категорія – 4особи

І категорія – 4 особи

ІІ категорія – 3 особи

Звання «вихователь-методист» – 1

Категорію спеціаліст  мають 17 педагогів.

При  комплектації груп педагогічними  кадрами  я намагаюсь  поставити молодих спеціалістів до більш досвідчених педагогів.

На наступний 2020–2021 навчальний рік дошкільний заклад потребує поповнення педагогічним персоналом.

    IV. Стан матеріально-технічної бази дошкільного закладу відповідає педагогічним вимогам, сучасному рівню освіти й санітарним нормам.

Всі базисні компоненти розвиваючого предметного середовища дитинства включають оптимальні умови для повноцінного фізичного, естетичного, пізнавального й соціального розвитку дітей. До них відносяться:

групові осередки, де раціонально розміщені сенсорні куточки, центри «Пісок-вода», зони рухової активності, ігрові рухові модулі (ясельні групи), літературні осередки, центри театралізованої діяльності, центри розвиваючих ігор, куточки СХД;

фізкультурний зал, спортивний майданчик;

музичний зал;

на території ДНЗ створено клумби, , городи;

кабінет практичного психолога,.

       Дані компоненти забезпечують можливість організації різноманітних видів дитячої діяльності по інтересах у сполученні з можливістю усамітнення.

НА ДІЛЯНЦІ:

все ігрове обладнання на майданчиках відремонтоване, замінено пісочники ;

Проведено озеленення території;

       Адміністрація дошкільного закладу дбає про систематичне поповнення бібліотеки новими надходженнями методичної, психолого-педагогічної, довідкової літератури. У 2019-2020 н. р. бібліотека методичного кабінету поповнилась фаховими журналами «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотека вихователя дитячого садка», дисками документів дошкільного закладу від журналів «Практика управління дошкільним навчальним закладом», «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу». Також значно поповнилась навчальна база новими дидактичними посібниками, що дає змогу забезпечувати реалізацію програмових вимог в обсязі державних стандартів дошкільної освіти.

V. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей,  під постійним контролем адміністрації знаходиться стан харчування, медичного обслуговування, фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечення рухового режиму.

При вирішенні завдань річного плану пріоритетними у 20119—2020 н.р. були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Створені умови для проведення  оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні  медичні  препарати. Старшими медичними сестрами  протягом навчального року проводився щомісячно аналіз захворюваності дітей.. Результати оздоровлення дітей в умовах закладу є   фізкультурно – оздоровчі заходи:

дотримання режиму дня;

гігієнічні чинники;

ранкова гімнастика;

заняття з фізичної культури;

фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;

дні здоров я;

гімнастика пробудження;

розваги, свята;

режим харчування;

індивідуальна робота з фізичного виховання.

Така робота сприяє зміцненню здоров’я малят груп, про що свідчить паспорт  здоров’я дітей закладу.

При проведенні моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників у І кварталі 2020 року було проведено аналіз даних параметрів:

визначено коефіцієнт захворюваності дошкільників;

визначено відсоток захворюваності дітей у різних вікових групах;

визначено групи з високим та низьким відсотком захворюваності.

За підсумком моніторингу  можна зробити  такі висновки:

 В загальному картина захворюваності на інфекційні захворювання виглядає так:

    Загальний аналіз захворюваності дав наступні результати:

  Списковий склад Всього випадків Пропущено по хворобі Пропущено однією дитиною Скільки раз хворіла 1 дитина
Ясла 66 88 496 7.5 1.3
Сад 215 127 795 3.7 0.6
ЗДО 281 215 1291 4.6 0.8
   ГРВІ Бронхіт Ангіна Отіт Вітряна віспа
Ясла 69-345 9-90 7-35 3-26
Сад 90-450 6-55 2-20 6-45 23-225
ЗДО 159-795 15-145 2-20 13-80 26-251

 Загальний аналіз відвідуваності

  Ясла  Сад ЗДО
План 10530 39960 50490
Факт 7747-47% 32005-80% 39752-79%
Пропущено всього 2783-26% 7955-20% 10738-21%
Пропущено по хворобі 496-8% 795-10% 1291-2%
Пропущено без причин 2287-18% 7160-10% 9447-19%

Організація харчування дітей у дошкільному  навчальному  закладі № 62 « Казка»  здійснюється  відповідно   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII , підпунктом 6 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), на виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VІ (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 27.06.2014 №32-1/VІ, 24.07.2014 №33-2/VІ, 12.09.2014 №34-1/VІ).   

На протязі 2019-2020 навчального року в дошкільному закладі перебувало 281 дитина.

Відповідно до режиму роботи дошкільного  закладу та його типу організовано

3-х  разове харчування дітей.

Розмір плати, що вносили  батьки, або особи, які їх замінюють, за харчування дітей  складав  60 % від фактичної вартості харчування.

Постачання продуктів харчування та продовольчої сировини у дошкільний заклад  забезпечує ТОВ «Каштан-Плюс».

Продукти харчування надходять до дошкільного закладу у централіованому порядку, сертифіковані та мають посвідчення якості. Як правило, завозяться на паспортизованому автотранспорті.

Кожної п’ятниці дошкільний  заклад подає заявки на продукти харчування на наступний тиждень. В разі збільшення кількості дітей у дошкільному закладі завжди проводиться корекція заявки. 

          У дошкільному закладі наявні законодавчі, нормативно-правові акти з питань організації харчування дітей, щороку у вересні видаються накази «Про організацію харчування дітей», призначені відповідальні особи за організацію харчування, створено комісію з перевірки закладки продуктів, затверджений графік видачі їжі в групи. Вся облікова документація з організації харчування ведеться згідно з вимогами чинного законодавства.

 Відповідно до п.1.22 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медичним працівником.

Як показала перевірка журналів бракеражу готової продукції в дошкільному закладі  зняття проби готової продукції проводиться щоденно під особисті підписи медичних сестер.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004. № 1581 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в дошкільному  закладі наявні матеріали щодо контролю за виконанням норм харчування дітей.

Щомісячно завідувачем закладу  здійснюється аналіз виконання натуральних норм харчування дітей. Результати аналізу заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, батьківських зборах.

За 12 місяців поточного року показник виконання натуральних норм харчування у  дошкільному навчальному закладу  склав 60%  У порівнянні з 2017 роком – цей показник становив  64%.

Аналіз виконання натуральних норм основних продуктів харчування становить  72 %, у 2017р. 78%.

По основним продуктам                                                                                                                                                                                                 

М’ясо, м’ясопродукти:                            80%                            79%                                                                 

Риба, рибопродукти                                 57%                            63%

Сир кисломолочний                                 86%                           75%

Сметана                                                     75%                            94%

Молоко                                                      67%                           70 %

Вершкове масло                                        84%                           92%

Яйця                                                           79%                           84%

Овочі  різні                                                61%                           79%

Сир твердий                                              54%                            68%

Фрукти свіжі                                             78%                            95%

Соки                                                           63%                            69%

Відсоток виконання                               72%                           78%

     На виконання вимог Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалася на 10 %.

    В той же час харчування дітей в дошкільному закладі поєднується з правильним харчуванням дитини вдома. З батьками ведеться постійна робота щодо організації харчування дітей в домашніх умовах та раціонального поєднання харчування дитини в садочку і дома.

    Питання  харчування дітей виноситься на обговорення на Радах закладу, педагогічних радах, батьківських зборах.

   Скарг та нарікань з боку батьків немає, зауваження від Держпродспожив-служби в м. Черкаси відсутні.

    Однак, у зв’язку з невідповідністю грошових та натуральних норм, передбачених для харчування дітей у дошкільному навчальному  закладі неможливо організувати раціональне та повноцінне харчування дітей.  

    Забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування у дошкільному закладі можливе лише при збільшені бюджетного фінансування та залученні позабюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

   Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоків.

    Матеріально-технічний стан  харчоблоку дошкільного закладу  задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.  Системи водопостачання та каналізації функціонують задовільно.  

    Проте технологічне обладнання, особливо електричні плити та меблі харчоблоку  закладу потребують поновлення.

    Усі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я. Медичні огляди,  проходили вчасно.

    Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску.

     На недостатньому рівні залишається стан батьківської плати за харчування дітей. В поточному році спостерігалась  дебіторська заборгованість по батьківській платі.  

    Залишається не вирішеним питання щодо введення в штатний розпис дошкільного навчального закладу медичної сестри з дієтичного харчування. 

    Проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу щодо організації харчування дітей можна зробити висновок, що рівень організації роботи за  2017 року в основному відповідає нормативним вимогам. 

Головним критерієм роботи дошкільного закладу є охорона життя та здоров’я дітей. Тому мною проводиться постійний контроль за дотриманням вимог Інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей. Відповідальними за дотримання вимог інструкцій з ОБЖД призначені : педагогічним персоналом – вихователь-методист Пестрякова Л.Л., обслуговуючим персоналом  – заступник завідувача з господарства Воронюк Т.М..

         Згідно наказу  по ДНЗ призначені відповідальні по кожній віковій групі, в музичному та спортивному залах, в кабінетах психолога та методиста за створення здорових безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці. Охорони життя та здоров’я дітей, дотримання норм санітарії.

         Цим же наказом призначені відповідальні:

за дотриманням вимог техніки безпеки та протипожежних норм в дошкільному закладі  – заступник завідуючої з господарської частини Воронюк Т.М.;

за дотриманням санітарно-гігієнічних норм – сестра медична старша Тихоплав Л.Ю..

 Про результати своєї роботи відповідальні звітуються щоквартально.

 Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, с протипожежної безпеки. Саме тому було  організовано екскурсію дітей старших груп до Пожежної частини та свято для рятівників.

Травмувань  серед працівників та дітей за 2019р – 2020 н.р. не було.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно  виконують свої посадові обов’язки працюють творчо, є невід’ємною складовою  успішного управління закладом. В кінці 2015 року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду  згідно ст..57 Закону «Про дошкільну освіту» Я як керівник постійно дбаю про психологічний мікроклімат в колективі. Розуміючи, що нічого так не об’єднує людей, як спільна діяльність я з колективом проводжу різноманітні заходи це  екскурсії,  проведення тематичних свят.  Ми вже побували в більшості міст і сел. Золотої підкови Черкащини. Разом святкуємо Дні народження, календарні свята

VІ. Протягом 2019 – 2020 навчального року звернень громадян з питань статутної діяльності дошкільного закладу не було.

VІІ. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

Батьківські збори;

Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

Виготовлення саморобок разом з дітьми;

Спільні виставки, свята;

Дні відкритих дверей

 Насамперед необхідно винести велику подяку всім  батькам за глибину розуміння наших нагальних питань та незгасаюче бажання допомагати в постійному поповненні матеріальної бази дошкільного закладу та подякувати всім членам ради закладу, особливо всім батьківським комітетам, які постійно допомагають створювати затишок в дошкільному закладі.

Особливо хочеться наголосити на тих позитивних змінах, які відбулися у фінансуванні дошкільного навчального закладу за рахунок міського бюджету.

Істотно покращилось харчування дошкільників

Замінено дерев’яні вікна на склопакети в майже всіх групових осередках закладу, 

Замінено електропроводку на харчоблоці.

Також завідувач надала фінансовий звіт по використанню кошториса закладу за   2019р. та отримані предмети, матеріали, послуги за 2020р.

Одною з проблем, яка вимагає негайного вирішення залишається заміна внутрішньої системи опалення. На повістці денній стоїть заміна вікон в усіх приміщеннях закладу.

 Основні напрямки подальшого розвитку  ДНЗ

Покращення матеріально-технічної бази закладу.

Втілення в освітній процес з дітьми інноваційних  форм і методів роботи.

Продовження роботи над розвитком і збагаченням предметно-ігрового середовища в дошкільній установі, матеріальної бази;

Впровадження тісної співпраці педагогів і батьків по розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників, як однієї з основних умов успішного навчання в школі.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

  Дякую за увагу!