Пріоритетні завдання

Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетними в методичній, дослідницько-пошуковій,

освітній  діяльності закладу дошкільної освіти           

   у 2020/2021 навчальному році визначити завдання:

  • забезпечити активне вивчення усіма працівниками закладів дошкільної освіти нових нормативно-законодавчих документів в галузі дошкільної освіти, здійснювати методичний супровід реалізації законодавчих положень в освітній діяльності;
  • сприяти становленню у дошкільників креативності як базової якості особистості згідно засад Базового компонента дошкільної освіти України.  Створювати сприятливі умови для прояву креативних здібностей в різних видах діяльності: ігровій, навчальній, предметно-практичній та спілкуванні;
  • здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес STREAM-технологій. Забезпечити використання STREAM-освіти для формування пізнавальної активності дитини та інтересу до дослідницької діяльності.

Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетними в методичній, дослідницько-пошуковій,

освітній  діяльності закладу дошкільної освіти           

   у 2019/2020 навчальному році визначити завдання:

  • забезпечувати методичне навчання педагогів з метою осмислення змісту, завдань, організації освітнього процесу  відповідно до STREAM-технологій. Організовувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування у дошкільників культури інженерного мислення;
  • продовжувати роботу педагогічного колективу по реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі»  Базового компонента дошкільної освіти. Створювати сприятливі умови для вироблення соціальної компетентності дошкільників, формувати навички соціально доцільної поведінки з дорослими та однолітками засобами казки;
  • здійснювати подальшу освітню діяльність по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації та партнерської взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.